โรงเรียนบ้านผือ สพป.หนองคาย เขต๒
ฟรี
 • โรงเรียนบ้านผือ
  ม1 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2

 • โรงเรียนบ้านผือ
  ม1 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2

 • โรงเรียนบ้านผือ
  ม1 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านผือ
ม1 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0879475976

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านผือ

...